Manifest amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les persones grans

decoration line
Manifest amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les persones grans

En aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, reafirmem el nostre compromís per continuar lluitant i per conscienciar i sensibilitzar la societat en la protecció i el respecte dels drets de les persones grans. La vida transcorre per diverses etapes: infància, joventut, edat adulta i vellesa. Tothom que completi el cicle vital serà gran algun dia. Una societat justa i cohesionada ha de ser solidària i garantir a tothom el suport necessari per superar els moments de vulnerabilitat en qualsevol etapa de la vida, també en la vellesa. El maltractament a la gent gran és una violació dels drets humans que sovint passa desapercebuda i se silencia. Per aquesta raó, fem una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn i posin fi a aquesta xacra. El maltractament a les persones grans es manifesta de maneres diferents, des de la violència física i emocional fins a la negligència i l’explotació financera. Les dones grans són les que més reben aquest tipus de maltractament pel fet de ser dones i de ser grans. El maltractament no només roba la dignitat i l’autonomia a qui el pateix, sinó que també erosiona els fonaments de la nostra societat. Cap maltractament no és justificable ni tolerable. Nosaltres, com a persones grans, ens alcem contra aquesta injustícia i reconeixem que el maltractament a la gent gran és un problema global que requereix una resposta col·lectiva urgent. Cal treballar en la defensa dels drets i la dignitat de les persones grans. Cal educar la societat perquè detecti els signes de maltractament i promoure polítiques i pràctiques que garanteixin la protecció i el respecte dels drets de les persones en totes les etapes de la vida. Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat, lliures de qualsevol explotació econòmica i maltractament físic o psíquic, i rebre un tractament digne sense discriminació per raó d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o altra condició.

Per això exigim:

-Dignitat i respecte: tothom, independentment de l’edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No tolerarem cap forma de maltractament físic, psicològic, econòmic o institucional a les persones grans.
-Reconeixement i sensibilització: instem les administracions públiques a reconèixer el maltractament a les persones grans com un problema de drets humans i a augmentar la sensibilització sobre aquesta qüestió. Només amb la consciència pública i el reconeixement del problema podrem abordar-lo adequadament.
-Prevenció: demanem més programes de prevenció per erradicar el maltractament a la gent gran a tots els nivells, incloent-hi la identificació precoç, l’establiment de protocols d’actuació i la promoció dels drets i el benestar de les persones grans.
-Intervenció, suport i recursos: reclamem una intervenció efectiva de les administracions públiques davant les situacions d’abús o de maltractament a la gent gran. Exigim l’accés als suports i recursos adequats per a les persones grans que han estat maltractades, incloent-hi el suport emocional, l’assessorament legal, els serveis de salut i les alternatives d’allotjament segur. Ningú ha de viure cap situació de maltractament.
-Responsabilitat i justícia: instem les administracions públiques a assumir la seva responsabilitat en la protecció de la gent gran i a prendre mesures per prevenir, investigar i sancionar els casos de maltractament. La impunitat no ha de tenir cabuda en la lluita contra aquesta injustícia.