Canal Ètic

decoration line

El canal ètic és el mitjà a través del qual es comunicaran les conductes contràries a les normes del codi ètic i normatiu de l'empresa. El canal ètic pot ser utitlitzar per a persones usuàries i familiars d'aquestes, personal de l'equip de l'empresa, proveidors i altres agents relacionats amb l'empresa. La denúncia ha de ser feta de bona fe i amb consciència honesta de certesa de la informació, que ha d'estar funamentada amb proves o indicis objectius. El canal garanteix la confidencialitat i l'anonimat, tan de la persona denunciant com de la persona o òrgan denunciat.

Denúncia d'infracció.

Envian’s un missatge a través aquest formulari.