Acreditacions

decoration line
Acreditació

- 1999- Inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i Establiments d’atenció social primària. (Servei d’atenció a domicili) Núm. S04329 àmbit autonòmic. I en la Secció D’Entitats privades d’iniciativa social amb el núm. E03059. Departament de Benestar Social.

- 2002- Inscrita pel Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb disminució, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Altres Serveis i Establiments, amb el núm. de registre S05247. Departament de Benestar i Família.- 2019- Acreditada. 

-2009- Inscrita pel Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones disminuïts físics, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Altres Serveis i Establiments, amb el núm. de registre S07385. Departament de Benestar i Família. -2019- Acreditada

-2009- Inscrita pel Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones malalts mentals, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Altres Serveis i Establiments, amb el núm. de registre S07386. Departament de Benestar i Família. – 2019 - Acreditada

-2019- Adaptació acreditació  a la Xarxa de Serveis Socials d’atenció Pública - Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb disminució  S05247, disminuïts físics S07385 i malalts mentals  S07386 – Departament de Drets Socials

- 2021- Inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i Establiments d’atenció social primària. Núm. S10719 àmbit autonòmic. I en la Secció D’Entitats privades d’iniciativa social amb el núm. E05524. Departament de Drets Socials

-2023- Adaptació acreditació  a la Xarxa de Serveis Socials d’atenció Pública- Servei d’Atenció a Domicili. S04329- Departament de Drets Socials.

 

Acreditació

-2005 - Inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció d’entitat privada d’iniciativa mercantil amb el núm. E04862. Departament de Benestar Social.

- 2005- Inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i Establiments d’atenció a la gent gran, amb el núm. S06184. Departament de Benestar i Família. Residència Can Carré, gestionada per Artris, acreditada, el 12 de desembre de 2005, com a Entitat Col·laboradora del Programa de suport residencial per a gent gran de l’Institut Català d’Assistència  i Serveis Socials. Codi del centre F18202. Departament de Benestar i Família.

-2014-Centre de dia,  Registre d’Entitats, Serveis  i Establiments d’atenció a la gent gran, número S08803- Departament de Benestar i Família

-2022- Adaptació acreditació d’entitat social privada per a ser proveïdora de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública– Residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent -  Departament de Drets Socials.

 

decoration line
Acreditació

- Inclusió en el cens de Centres Col·laboradors en matèria de formació ocupacional. Núm. 3273. Departament de Treball.

- 1998- Inclusió en el cens d’Empreses, entitats i Centres Col·laboradors en matèria d’inserció Núm. 200. Departament de Treball.